Det finns 2 miljoner balkonger och 200 000 uteplatser att odla på i Sverige hos de 85 procent av befolkningen som bor i städer. För några år sedan kom en rapport som visar att om all mark i de svenska städerna brukades så skulle det ge vegetarisk kost till fem miljoner personer.

Ungefär så skriver Ulrika Flodin Furås på sin blogg om stadsodling – www.gatsmart.eu – måsteläsning för alla som intresserar sig för odling i städer.

Klostra har sponsrat stadsodlingsprojektet Trädgård på spåret där en samling boende i Stockholm har fått låna mark av kommunen (ett avlagt järnvägsspår, därav namnet) att användas till en gemensam odling. Att använda ”avlagd” mark är ett växande fenomen. Inte minst i USA pågår ”Urban Farming” i många städer. Där har tidigare industritomter tagits över av odlare. Industrierna flyttar ut och stadsbrukare flyttar in. I USA talar om man också om sk food deserts – stora områden inom vilka det saknas ”normala” livsmedelsbutiker (dessa ligger utanför städerna och är endast tillgängliga för dem som har råd med bil). I dessa områden är de boende (utan bil) hänvisade till snabbmat och odlare inne i städerna vill visa på nya möjligheter.

Många ställer sig frågor kring stadsodling och gifter. Det finns undersökningar som pekar på att ansamlingen av gifter kanske inte är ett så stort problem – i alla fall inte de luftburna. Däremot ska man vara uppmärksam på jorden och odla i ex pallkragar fyllda med jord hellre än i jord vilkens innehåll man inte känner. Här gäller det också att väga möjliga gifter i stadsodling mot de gifter som finns i grönsaker från konventionella odlingar som ju använder en del bekämpningsmedel för att klara av att odla just konventionellt.

De talas mycket om massdöd bland bin. Även om den tycks bero på både virus och möjligen även bekämpningsmedel så borde allt som underlättar deras liv hjälpa dem. För bin och andra pollinerare är stadsodling viktigt. Det talas ibland om ”gröna korridorer” för pollinerare och det är helt enkelt sammanhållna sträckor av odling som gör att de vågar söka mat även inne i städer.

En spännande organisation att hålla ögonen på är tillväxt (www.tillväxt.org). Om sig själva säger de så här: ”Tillväxt är en ny rörelse av människor som med spaden i handen vill göra Stockholm till en mer hållbar stad. Det gör vi genom att plantera ut ätbara träd och buskar i parker, på trottoarer, gator, innergårdar, ja var som helst! På så sätt vill vi inspirera folk att börja odla mer själv så att vi får en stad med närodlad frukt, bär och nötter.”

De kan sägas vara sk guerilla gardeners. För oss som är lite trötta på tanken att vi ska ta oss ur den senaste ekonomiska krisen med ytterligare konsumtion så erbjuder en organisation som Tillväxt en vink om alternativa vägar framåt.