Bra mat – från råvara till bord 

Som nybliven trebarnsmamma med goda kunskaper kring mat och hälsa är jag naturligtvis mån om att servera bra mat. Bra mat, enligt mig, är både god, nyttig och miljömässigt hållbar. Det är ett vitt begrepp och handlar om allt från att välja bra råvaror till att kombinera och tillaga dem rätt för bästa möjliga näringsutbyte. Vidare handlar det om mängder och tillfällen. Jag värjer mig oftast från att dela in livsmedel i bra och dåliga. Det finns inga livsmedel som är så bra att vi kan leva på dem uteslutande och inga som är så dåliga att vi inte kan äta lite av dem ibland. Det handlar, som så mycket annat i livet, om balans.

Jag tycker det är fantastiskt att man kan odla delar av sin egen mat. Inget smakar väl bättre än tomater skördade från egna plantor.  Jag omger mig hellre med nyttoväxter än prydnadsväxter. Färska kryddor i köksfönstret hellre än blommor. Klostra erbjuder ett bekvämt alternativ som möjliggör köksträdgård även för aktiva småbarnsföräldrar med krävande jobb .