Jag är inte ensam om att ställa höga krav på maten jag äter eller att vara medveten om matvanornas effekt på hälsan. I min roll som näringsfysiolog märker jag att konsumenternas hälsomedvetenhet ökar samtidigt som förtroende för förädlade och industrialiserade livsmedel från utarmade jordar minskar. Det ökar efterfrågan på ekologisk och närproducerad producerad mat. Hur värdefullt ett livsmedel är som näringskälla avgörs av en rad faktorer så som jordmån, gödmedel, fodersammansättning, skörd etc. Undersökningar visar att en stor andel av svenskarna oroar sig för maten vi äter. Oron handlar främst om olika tillsatser, giftiga substanser, E-nummer etc men många uttrycker även en oro för låg näringstäthet i maten.

 

Å ena sidan kan man tycka att förutsättningarna att få i sig det man behöver borde vara ganska goda idag när vi har tillgång till livsmedel från världens alla hörn året om. Intaget är inte längre så säsongsbundet som det varit historiskt när man fått förlita sig på lokala råvaror. Samtidigt driver vi upp våra livsmedel allt fortare, vi skördar innan de är mogna, vi transporterar över halva jordklotet, fryser ned och hettar upp vilket inverkar negativt på näringsutbytet. Undersökningar visar på betydande minskningar i mineralinnehåll i grödorna sedan 40-talet.


Forskning visar att halten flavonoider, de värdefulla antioxidanter som återfinns i bland annat tomat, är dubbelt så höga i ekologiskt odlade tomater som i konventionellt odlade. En hög flavonoidhalt i maten förefaller skyddande mot en rad folksjukdomar så som hjärt-/kärlsjukdom, cancer och demens. Odlar man i hemmiljö har man dessutom förutsättningar att äta riktigt färskt vilket ger ytterligare näringsvinster jämfört med grödor som förvarats!