basket search profile

Att köpa, plantera och odla perenner och sommarblommor

Gå direkt till Klostras vackra perenner som fröer eller barrotade perenner. Här kan du enkelt utforma din egen perennrabatt genom att välja ut perenner i olika färger, höjder, för olika lägen och olika typer av planteringar. 

 

Blodnäva, perenn

Blodnäva, Vision Pink är härdig i hela landet (Grupp A nedan)

Vad är en perenn?

Ordet perenn är latin och betyder beständig. Även om träd och buskar är perenner så räknas av tradition endast fleråriga, härdiga, örtartade prydnadsväxter till perenner. Många perenner har en lång historia från medicinalträdgårdar och som inslag i religiösa riter. Perenner är också de grundläggande byggstenarna i en trädgård som sedan kompletteras med buskar, halvbuskar, rosor och sommarblommor. 

Barrotade perenner

Barrotade perenner är levande rötter som varit nedkylda över vintern. Om det dröjer länge innan du kan plantera ut (efter sista nattfrosten) så ska du förvara rötterna svalt, mörkt (ljus sätter i gång tillväxten) och luftigt (gärna i öppen plastpåse så torkar de inte ut). Om de känns torra kan du spraya lite vatten på rötterna. Du kan sedan välja att, några veckor innan sista nattfrosten, plantera i kruka för att förkultivera inomhus. Om inte så planterar du direkt i rabatten efter sista nattfrosten.

Om du bor i varmare zoner så kan du fr. o m. april plantera i jord i kruka och ställa svalt och ljust i väntan på sista nattfrosten. Därefter planterar du ut.Var försiktig med vattningen tills plantan vaknat. 

Om gröna växtdelar har visat sig så ska du avhärda plantan innan du ställer ut den efter sista nattfrosten. 

Perenners härdighet

Perenner delas in i fyra grupper:

A: perenner som är fullt härdiga i hela landet

B: perenner som är härdiga i hela landet i skyddade och väldränerade platser

C: perenner som är härdiga i stora delar av landet i skyddade och väldränerade platser

D: perenner som är härdiga i landets gynnsammaste delar. 

Alla våra perenner har markeringar som visar deras härdighet. 

Anledningen till att perenners indelning skiljer sig från den traditionella för träd och buskar är att mikroklimatet, dvs klimatet på planteringsplatsen, kan variera stort och du kan själv påverka växtplatsens klimat. Detta gör du genom att odla mot vägg, plank, i upphöjda bäddar, nära stenar som lagrar värme etc. 

Bra saker att fundera på inför att du ska köpa dina perenner på nätet hos Klostra

Olika perenner passar för olika jordar

Du behöver ta reda på vilken typ av jord du har i din trädgård. Tänk på att den kan variera men olika ställen. Man delar in jordarna i:

Lerjord

Lär den mest finkorninga jorden. Den håller både vatten och näring. Det innebär att den torkar upp senare på våren och att perenner därmed börjar växa senare. Väldigt styv lerjord kan vara svår för växternas rötter. Jordförbättra med organiskt material med mull såsom torv, stallgödsel, kompostjord. 

Sandjord

Innehåller stora partiklar och släpper igenom såväl vatten som näring. Den blir varm tidigt på våren vilket kan vara bra om man jobbar med att förändra mikroklimatet. Å andra sidan kan den bli torr och näringsfattig. Vill du jordförbättra för att få att odla mer närings- och fuktkrävande perenner så kan du jobba med torv, plantjord, kompost eller barkmull. Om du vill behålla sandjordens fördelar kan du vattna och gödsla regelbundet. Om du lägger på gräsklipp så förhindrar du avdunstning och tillför näring. 

Mo och mjäla

De viktigaste är sandjord, lerjord, surjord och kalkjord. Vidare behöver du planera utifrån om jorden är naturligt fuktig eller inte. Under Mer information vid varje produkt anger vi vilken typ av jord varje perenn vill ha. Ett bra tips är att välja plantor utifrån den jord man har - att byta jord är ett ambitiöst projekt. 

Olika perenner passar för olika lägen

Ligger rabatten som du ska anlägga i sol eller skugga och hur mycket blåser det där? Det finns perenner både för sol, halvskugga och skugga och så finns det perenner som bättre än andra klarar av att det blåser. Alla våra perenner har en markering för vilket läge de föredrar. 

 • Perenner för soliga lägen
 • Perenner för sol till halvskugga
 • Perenner för halvskugga
 • Perenner för halvskugga/skugga
 • Perenner för skugga

 

Plantera perenner

Plantera helst när det är mulet och gärna lite regnigt. Sänk ner plantan i vatten så att den blir helt genomdränkt, Gräv ett hål som är dubbelt mot plantans jordklump. Luckra upp jorden i botten, fyll på med bra jord och kanske lite gödsel som blandas med jorden. Vattna. 

Fortsatt att vattna regelbundet under en tid och skydda mot allt för stark sol.

Du kan plantera perenner från april-maj till augusti-september. På sensommaren är behovet av vattning mindre.  

Plantavstånd framgår under "Mer information" vid varje perenn. Generellt kan du tänka enligt nedan:

Låga perenner: - 20-30 cm

Mellanhöga perenner: 40-50 cm

Höga perenner: 60-70 cm. 

Att gödsla perenner

Tillför gödsel under tiden plantan växer dvs vår och sommar. Senare under säsongen är det dags att börja förbereda vintervilan och då ska perennerna inte ha näring. 

Beskärning av perenner

Det finns flera anledningar att beskära perenner - för att få en mer kompakt planta, för att få ett andra flor (en ny blomning) och för utglesning. Hur du ska göra med just dina perenner har vi beskrivit vid varje produkt. 

Råd för en lyckad perennrabatt

 • Använd få sorters perenner så kommer de fram bättre 
 • Plantera minst 3-5 plantor av varje sort
 • Tänk först form och sedan färg
 • Är någon av sorterna sådana som sprider sig mycket?
 • Tänk på när växterna blommar så att du alltid har något som står i blom
 • Tänk på att de växer och blir större - sätt dem inte för tätt. 
 • Ett traditionellt sätt att plantera är att sätta de högsta växterna längst bak och kantväxter vid just kanten. 

Du kan enkelt titta på perenner i olika höjder här

Plantera om dina perenner

Många perenner mår bra av att delas efter några år. Läs under odlingsråd vid varje perenn. 

Övervintra dina perenner

De flesta perenner är härdiga långt norrut i landet - vid "Mer information" hittar du individuell information om alla olika perenners härdighet. Oavsett så är det bra att lämna kvar blad och blommor på hösten - de utgör tillsammans med annat i trädgården ett naturligt täcke över vintern. 

Om att köpa perenner på nätet hos Klostra

De barrotade perennerna brukar komma in vårt lager ungefär i mitten av mars. Vi levererar dina barrotade perenner tillsammans med eventuella andra produkter som du köpt, till ett uthämtningsställe nära dig. När växterna börjar packas skickar vi ett mail till dig. Du får sedan ett sms när de är framme på ditt uthämtningställe. Då är det viktigt att du snabbt hämtar ut dina produkter.