basket search profile

Ekologisk bekämpning av mjöldagg

 

Om du vill prova bekämpning med det du har hemma så följer här ett recept:
20 g bakpulver per liter vatten, plus några ml rapsolja, plus lite grann såpa.
Gör ytan av bladen ogynnsamma för svampen, men bekämpar inte de angrepp som redan finns. Upprepa efter regn men behandla inte i solsken. 
Bikarbonat som är substans i bakpulver är godkänt som bekämpning vid kravodling. 
Läs mer här.
Tillbaka