basket search profile

6 tips för att lyckas med ekologisk odling av potatis

Om du genast vill se Klostras sortiment av ekologisk potatis - kolla här

Om du vill odla potatis ekologiskt så finns det några fler saker som du kan tänka på utöver att välja ekologiskt utsäde:

  • Välj gärna en resistent sort - speciellt viktigt är bladmögelresistens eftersom just bladmögel är ett vanligt förekommande angrepp. Du hittar uppgifter om de olika sorternas resistens vid varje produkt. 
  • Om du väljer tidiga sorter så behöver de inte stå i jorden så länge och då minskar sannolikheten för ett angrepp. Även sorternas tidighet finns angiven vid varje produkt. 
  • Samma sak händer om du förgror din potatis. Den etablerar sig snabbare och tiden i jord kortas
  • Genom tillräckliga radavstånd blir det enklare att kupa upp ordentligt med jord runt potatisen. Även vind och sol kommer då åt att hålla överdriven fukt borta. 
  • Av samma anledning bör du odla i sol så att du minskar risken att det blir för fuktigt.
  • Se till att jorden är väldränerad så att knölarna inte ligger i väta

På bilden ser du Sarpo Mira. Det är en höstpotatis med hög resistens mot bladmögel och brunröta vilket gör det möjligt att odla även sena sorter ekologiskt. Här hittar du all vår ekologiska sättpotatis

Tillbaka