basket search profile

Topplök och halslök på vitlök - vad är det?

Topplök och halslök

Många undrar över de små lökarna som kan dyka upp på olika ställen på stjälken.

Viss vitlök sätter små lökar i toppen av stängeln (förutom de under jord) – de kallas för topplök, bulbiller eller groddknoppar.

Dessa kan användas som utsäde. Eftersom de är mindre än vårt vanliga utsäde är de naturligtvis känsligare för till exempel torka och man får odla under något år innan de producerar stora lökar. Ett tips är att så bulbiller för att odla blast att äta. De går också att äta och sägs vara milda och goda. Topplök får du typiskt sett på s.k. hardnecks vilka också är mer anpassade får vårt klimat och mer härdiga. 

För vissa sorter har topplöken förädlats bort (typiskt sett de som tillhör grupp 1). Men de kan dyka upp ändå och då typiskt sett på stjälken och inte dess topp. De som sitter på stjälken kallas för halslök, stresslök eller pseudolök - stresslök eftersom de dyker upp när plantan stressas av ex snabba skiftningar i väder.

Löken under jord blir då vanligtvis mindre. Även stresslök har förmåga att gro men kvaliteten som utsäde bör inte vara den bästa.