basket search profile

Från frö till planta - om frösådd av perenner, sommarblommor, grönsaker och kryddor

förskott

Några råd på vägen från frö till planta.
Länk till vårt frösortiment hittar du här

 

Förkultivering av fröer inomhus

Använd luftig jord och inte allt för välgödslad – det kan bränna de fina rötterna. Om jorden känns för kompakt - tillsätt exempelvis perlit. Se till att krukor och verktyg är rena. Använd krukor med hål i botten för dränering. Ställ dessa i ett fat eller behållare av något slag så att du kan vattna underifrån. 

Sätt små frön ytligt - oftast ska du bara strö dessa över fuktig jord. Större frön sticker du ner en bit i jorden.

Vissa fröer är kallgroende och andra är varmgroende. Följ temperaturangivelser för groning. Håll fuktigt men inte blött och så glest.

Vissa frön gror i ljus och andra i mörker. De ljusgroende ska inte täckas med jord. Ett tunt lager perlit däremot släpper igenom ljus men gör att sådden håller fukten bättre. Ljusgroende fröer ska ha ljus 12-14 h per dygn. Obs att ljust dessa sådder löper extra stor risk att torka ut så därför är perlit bra. Mörkergroende fröer täcks med jord. 

Vid förkultivering inomhus så är det bra att täcka sådden med klar plast (eller använda ett miniväxthus av något slag) för de ljusgroende och mörk plast för de mörkergroeende fröerna. Tänk på att ventilera med hål eller annat.

Ofta ska sådden ställas svalare när de väl grott för att undvika att plantorna skjuter i väg och blir gängliga.

Om det är ett frö som måste sättas tidigt för att hinna växa till sig så behöver du ofta en växtlampa som förstärker det lite magra vinterljuset. Släck eventuell växtbelysning på natten så plantorna får sin vila.

Om du vet var växten kommer ifrån ursprungligen så kan du så långt som möjligt försöka efterlikna växtens ursprungsmiljö när du ska sätta fröerna.

Omplantering (omskoling) 

När du har ca 2 bladpar efter de första hjärtbladen kan du skola om plantorna till en mer näringsrik jord. Om du har använt luftig jord och inte sått för tätt så kommer detta att gå lätt och utan att skada rötterna.

Avhärda plantor före utplantering

Innan du går ut med plantorna (de flesta klarar inte frost) så är det bra med en s.k. avhärdning. Om du ska göra det riktigt ordentligt så bär du in och ut plantorna under en veckas tid då du saktar vänjer dem vid mer av sol, vind och temperatur. Om du vill ta en genväg (vilket oftast är ok) så kan du skydda plantorna med en fiberduk. Du måste alltid skydda mot frost.

Grobarhetstesta gamla fröer

Släng inte fröer som passerat sitt bäst före datum utan att först göra ett grobarhetstest genom att sätta ett större antal frön på fuktigt hushållspapper och sätta allt i en påse. Om häften eller mer gror så är det ofta väl värt besväret att använda fröerna.

Samla egna fröer

Om du vill spara fröer från dina växter ska du göra det när vädret är torrt. Låt fröerna torka och förvara sedan mörkt, svalt och torrt. Det är inte säkert att du får en identisk växt frön de frön du tagit – det beror på om växten är fröäkta eller inte. Men det blir bara mer spännande så :-).

Vi på Klostra önskar dig en fantastisk odlingsupplevelse

Länk till vårt frösortiment hittar du här

Tillbaka