basket search profile

Varför inget telefonnummer till kundtjänst?

Vi har fått gå ifrån traditopnell kundtjänst över telefon pga personalbrist och ökade volymer av e-post. Med e-post behöver ingen vänta i någon telefonsluss och allt tas i tur och ordning. Rekommenderar att svara direkt på din orderbekräfelse du fått via e-post. Då finns alla uppgifter om aktuell beställning samlat. 

Telefon finns dock kvar som möjlighet att ringa (vard. 9-12) om vänttiden överstiger 24 timmar på en brådskande fråga ställd över e-post. Telefonnummer förmedlas via autosvar.