basket search profile

Iris

Iris är en av de riktigt gamla kulturväxterna. Tyskiris, Iris Germanica, även kallad trädgårdiris, är den största gruppen och vanligast förekommande i Sverige. Utöver denna finns även Iris pumila (småiris) samt iris sibirica (strandiris)

Vi kan inte hitta produkter som matchade urvalet.