basket search profile

Klostra och miljön

Kravodlat, biobränsle och återvinning

Vi vill ge dig det som är gott, vackert och nyttigt. Samtidigt tänker vi på miljön. Våra plantor är huvudsakligen kravmärkta och alltid odlade med tanke på miljön. Hos vår största leverantör värms växthusen med biobränsle från Norrlands skogar. För att undvika skadedjur använder vi biologiskt växtskydd i odlingen i stället för kemikalier och vi återvinner returvattnet i ett slutet system för att minimera gödselförbrukningen. Våra förpackningar är tillverkade av återvunnen plast och oblekt wellpapp. Även vår bilpark köras miljövänligt med biogas.