basket search profile

Att odla potatis - börja med att förgro din sättpotatis

Potatis  är anspråkslös och alla kan odla den och njuta egen färskpotatis. I princip kan du slänga ut sättpotatisen på jord, lägga halm över och få potatis om åtta veckor. Men för en tidigare och bättre skörd finns några ytterligare saker att tänka på som vi listar nedan. Om du istället vill bekanta dig med olika sättpotatsorter så kan du klicka här: sortiment av sättpotatis.

 Certifierat utsäde och både tidigare och senare sorter

Köp certifierat utsäde så ökar sannolikheten för en frisk skörd av potatis. Sätt både tidiga, sommar- och höst/vinter-sorter så har du egen potatis under en längre tid. Kvaliteten på utsädet, jorden, vattningen och skötseln avgör hur god din potatis blir. 

Olika sorter av potatis

Olika sorter har varit populära i olika delar av landet. I Norrland regerar mandelpotatisen. I Mälardalen har Pentland Javelin och Maria varit populära. På senare tid har den franska potatisen Amandine vunnit hjärtan både på grund av sin motståndskraft och sin smak. Andra populära sorter är Rocket, Early Puritan, King Edward och Asterix

Förgro sättpotatis

Förgroning av sättpotatis ger tidigare och större skörd. Börja fyra-fem veckor före utplantering. Lägg sättpotatisarna på brickor eller i äggkartonger i ett ljust rum som helst inte är varmare än 8-15 grader. Förgroningen ger potatisen möjlighet at utveckla groddar. Dessa bör bli 1-1,5 cm och knubbiga. Om du vill ha ännu bättre resultat ska du förgro på jord. Då utvecklar sättpotatisen även rötter som du sedan lossar försiktigt från jord/kartong när du ska plantera ut.

Plantera ut sättpotatis

Plantera ut när jorden är 7-8 grader. Lämplig tid att sätta potatis är från mitten av april i södra Sverige till mitten av maj i norr. Sätter du tidigare får du vara beredd att skydda blasten med fiberduk mot den sista nattfrosten. Potatis gillar inte frost så om frosten hotar någon natt ska du skydda med fiberduk eller liknande. Skulle blasten frysa så får du troligen ändå skörd men den kommer senare. Plantera knappt 10 cm djupt. 

Att välja växtplats för potatisen

Potatis gillar soligt läge och lätta sand- eller mullhaltiga och väldränerade jordar. Gödsla allsidigt men sparsamt med ex stallgödsel. Ett optimalt PH-värde ligger runt 6. Potatis odlar du i trädgårdslandet, i en pallkrage eller i en stor hink eller kruka. 

Ekologisk odling av sättpotatis

För att odla potatis ekologiskt är det viktigaste att välja sorter som är motståndskraftiga mot brunröta och bladmögel. Det är dessutom bra om de är tidiga så att de hinner utvecklas snabbt (innan de angrips). Du bör också välja ekologisk sättpotatis.

Växtföljd och samodlingsväxter för potatis

För att undivka sjukdomar ska du välja en jord där potatis inte odlats de senaste fyra åren. Odla gärna tillsammans med bondbönor, majs och ringblommor. 

Odla potatis på friland

Börja med att ta bort ogräs och gödsla jorden med ett allsidigt gödsel ex välbrunnen stallgödsel. Sätt sättpotatisen i rader med 60 cm avstånd och med ett plantavstånd om ca 20 cm - öka något om det är en sen sort. Ju längre avstånd desto mindre risk för att ett bladmögelangrepp sprider sig. Hantera sättpotatisen och dess groddar försiktigt - de är värdefulla för tidig skörd.  När de första bladen visar sig börjar du försiktigt kupa upp mer jord kring plantorna, dels för att potatisen ska utvecklas bättre längs stammen och dels för att de inte ska utsättas för ljus, då blir den grön, oätlig och giftig. Vattna regelbundet och rensa ogräs vid behov. 

Att odla potatis i pallkrage

Ställ ut en pallkrage på en jämn yta i kökslandet eller på gräsmattan. Täck botten med ett par lager fuktade dagstidningar. Fyll på med planteringsjord, ca 10 cm. Lägg därefter i potatisen med ca 25 cm mellan knölarna. Var försiktig så att du inte skadar groddarna. Täck med 6-8 cm jord. Fyll på med mer jord vartefter blasten tittar upp så att inte de nya potatisarna utsättas för ljus. Vattna regelbundet.

Att odla potatis i kruka - eller hur du får egen färskpotatis till midsommar

Börja redan i mars! Välj gärna en tidig sort så får du dina raringar tidigt. Låt sättpotatisen förgro på ett ljust och svalt ställe i exempelvis en äggkartong. När du har fina groddar (knubbiga 1-1,5 cm) på potatisen är det dags. 

Hitta en bra behållare, exempelvis dessa. Men det går även bra med en svart hink eller en murarbalja. Behållaren du odlar i ska vara mörk (potatisknölarna tål inte ljus) och ha dränering. Börja med ca 10 cm jord i botten på vilken du lägger dina sättpotatisar. Täck med ca 5 cm jord. När blasten börjar komma upp kupar du med mer jord och fortsätter så fram tills att du skördar. Kupningen ser till att du hela tiden har jord som täcker potatisen och förhindrar ljus att komma in. 

Ha odlingen inomhus till att börja med. Låt inte potatisen stå för varmt (max 20 °men gärna runt 10-15 grader om du har ett sådant ställe). När risken för frost är över kan du ställa ut krukan/behållaren.

För en hink eller större kruka räcker det med några enstaka potatisar. Räkna med en potatis per 5 liter utrymme. Klostra har en tidig sort, Casablanca , i påse om fem knölar. Den är bra om du bara vill ha potatis till en kruka!

Om du ska odla på friland så gäller det att ha en jord som blir tidigt varm. Du ska också ge mycket vatten direkt efter att du ser blasten för att få snabb tillväxt. 

Kupa jord runt potatisen

Kupa upp jord runt plantan två gånger under sommaren. Då undviker du att potatisen utsätts för sol och torka. Potatis som utsätts för ljus blir gröna. Gröna potatisar innehåller ett giftigt ämne - solanin och ska inte ätas. 

Gödsling av din potatisodling

Gödsla sparsamt - 2-4 kg brunnen stallgödsel per kvadratmeter är ett bra mått. Undvik flytande gödsel - potatis tar lätt smak av jorden och det som är i den. Potatis är känsligt för felaktig gödsling som kan ge mörkfärgningar och andra problem. 

Kalium ökar skörden och minskar mörkfärgning och fosfor skyndar på mognaden. 

Bevattning av din potatisodling

Håll jämn fuktighet. Särskilt viktigt är detta under de första veckorna när knölarna ska utvecklas. Normalt räcker inte nederbörd utan de behöver tillföra vatten. 

Skörda potatis

Om du har förgrott potatisen så kan du i normalfallet förvänta dig skörd inom 8 veckor för tidig potatis, 10-12 veckor för sommarpotatis och lite längre ändå för höstpotatis. Jag har fått lära mig att potatis kan börja skördas efter blomningen men det går att börja tidiagare (och vissa potatissorter blommar inte och då är det ju svårt att veta). Ett bra sätt att kolla och även skörda utan att behöva dra upp hela plantan är att med händerna gräva sig in från sidorna av plantan och söka efter potatis. På så sätt kan de potatisämnen som ännu är för små att skörda fortsätta att utvecklas till full storlek. Eller så använder du denna kruka speciellt framtagen för just odling av potatis.

Tidigt på hösten är det bra att slå av blasten på den sena potatisen. Låt potatisen ligga kvar i jorden ett bra tag till. Skalet tjocknar och potatisen klarar vinterlagringen bättre. Låt inte potatisen komma i kontakt med blasten vid skörd. 

Lagra potatis

Rensa bort eventuell skadad potatis. Det ska vara mörkt, inte allt för torrt och ganska kallt - optimalt mellan 5 och 7 grader. Sorter som är extra bra att lagra är Bintje, Annabell, Asterix, Sava, King Edward, Fakse, Folva, Perlo, Melody, RosaGold och Mandel.

Sjukdomar som kan drabba potatis

Tyvärr drabbas potatis ganska lätt av bladmögel, skorv, nematoder, brunröta och potatiskräfta. För att i mesta möjliga mån undvika angrepp så kan du tänka på följande:

  • köp certifierat utsäde - det är provodlat och har konstaterats fritt från angrepp
  • odla tidiga sorter - de hinner inte angripas på samma sätt
  • slå av blasten tidigt på hösten på sena sorter
  • får du enstaka angrepp av bladmögel  - ta bort den blasten och avlägsna från odlingen
  • dela inte verktyg med andra - jord sprider angrepp

 

 

 

 

Tillbaka