basket search profile

Att tjyva eller inte tjyva

Tjuvning av en tomatplanta innebär att vi tar bort de s.k. tjuvskotten dvs skotten som växer ut mellan stammen och bladstjälken (se bilden nedan). På så sätt hindrar vi förgrening och plantan växer stadigt uppåt och fokuserar kraften på att sätta och utveckla frukt.

I Sverige bör vi tjyva tomater (inte alla dock) för att de ska hinna utveckla frukt. Vad gäller Klostras sortiment så bör alla utom busktomaterna tjyvas.

Även toppning (dvs att klippa av toppen av tomatplantan) av tomatplanta hjälper plantan att fokusera på att utveckla de blommor som redan finns till frukt. Du kan även välja att toppa om du av någon anledning tycker att plantan börjar bli för hög. Då kan du i stället välja att inte vara lika noga med att tjyva.

Här är länkar till Klostras kravodlade tomatplantor och Klostras tomatfröer.

Tillbaka