basket search profile

Så lyckas du med pioner - plantering, odling och skötsel

Om pionen

Pionen har varit en populär prydnadsväxt i Norden sedan 1600-talet men redan tidigare var den etablerad som läkeväxt.

Pionen växer ganska långsamt men är å andra sidan relativt enkel att odla och kan bli en långvarig vän i trädgården. Pioner är friska och angrips sällan av skadedjur. Inte ens rådjuren verkar tycka om dem.

Pionen har fem olika blomtyper: enkelblommande, halvfyllda, fyllda, japanska och anemoneblommande.

Här hittar du våra pioner

Olika typer av pioner

De vilda arterna delas in i örtartade pioner och buskpioner (trädpioner). Idag är de flesta pioner hybrider av dessa. Alla pioner tillhör släktet paeonia. Av de vilda arterna börjar många vara sällsynta och är inte sällan fridlysta.

Buskpioner

Buskpioner kommer ursprungligen från Kina. De känns igen på att stammarna är vedartade d.v.s. att de har ved inuti och bark utanpå. Det finns flera arter och grupper av buskpion såsom Paeonia suffriticosa, småbuskpion, P. Dalavayi, gul småbuskpion, P. dealavayi (Gulblommiga-Gruppen) och purpurfläckig buskpion, Paeonia (Gansu-Gruppen). Av dessa finns sedan en mängd hybrider där Lutea-hybriderna är populära. 

Buskpionerna har vanligtvis en ganska kort blomning men bladverket är vackert och får inte sällan vackr höstfärger. Buskarna blir mellan 1-2 meter höga och lika breda. Buskpioner kan ha svårt att klara ett tufft klimat och är mer känsliga för vind och sjukdomar än andra pioner. För att ta del av buskpionens fina egenskaper men komma undan dess svagheter kan Itoh-hybriderna vara ett intressant alternativ (se nedan Itoh-hybrider). 

Örtartade pioner

Av örtartade pioner finns huvudsakligen dillpionen, som kommer från Europa och luktpionen som kommer från Asien.

Hybrider

De flesta pionerna idag är korsningar, d.v.s. hybrider, mellan vilda arter, huvudsakligen luktpion och bergpion.

Luktpioner som även kallas doftpioner

När vi pratar om luktpioner så menar vi oftast förädlade luktpioner. Luktpionerna är de vanligaste pionerna i våra trädgårdar. Om du planterar dem med omsorg får du inte sällan blomning i årtionenden efteråt. Många doftar gott varför vi även kallar dem doftpioner. 

Luktpion / doftpion Top Brass

På bilden doftpion/luktpion Top Brass

Bondpioner

Den svenska bondpionen, även kallad fattigmansros, bondros eller pingstros, är en korsning mellan turkisk pion (P. peregrina) och bergpion (Paeonia officinalis). Den rödblommande bondpionen Rubra Plena är den som oftast har träffats på vid perennuppropets inventeringar.

Röd bondpion Rubra Plena

Den röda bondpionen Rubra Plena

Ur artiklar och trädgårdsböcker från 1800-talet framgår det att bondpionen var vanlig i svenska trädgårdar men den nämns i dansk litteratur redan på 1300-talet och fanns i Uppsala botaniska trädgård på 1600-talet. Trots att bondpionen alltså funnits länge och har sitt ursprung i turkisk pion och bergpion så har bondpionen s.k. kulturursprung och hittas inte vildväxande. Pioner kan bli gamla. Bland de rödblommande bondpioner som rapporterats in till perennuppropet är många sådana som gått i arv i en släkt eller familj och den äldsta kända rödblommande bondpionen, Annas pion, kommer från Västergötland och går att spåra tillbaka till 1840-talet. 

 

Itoh-hybrider - bästa egenskaperna från både buskpionen och den örtartade pioner

 
Itoh-pionen är en hybrid mellan en örtartad (perenn) pion och en buskpion. På så sätt har den härdigheten från den vanliga pionen och större blommor, rikligare blomning (en fullvuxen planta kan få upp till 50-60 blommor), senare blomning, fler färger såsom gult, orange, aprikos, rött, rosa, cerise, vitt,  starka stammar som inte behöver stöd och vackert bladverk hela vägen till frost. Itoh-hybriden är även mer resistent mot gråmögel. Genom att plantera Itoh-pioner med dina vanliga pioner kan du förlänga tiden du har blommande pioner i trädgården med flera veckor.
 
Itoh pion All That Jazz
Den populära Itoh-pionen Alll That Jazz

Pionen är härdig

Pionen är härdig och flera sorter klarar sig långt upp i norr. Vi anger härdighet vid varje produkt. Vintertäckning för att skydda den grunda rotstammen är ändå att rekommendera.

Plantering av pioner och pionknölar (pionrötter)

Pioner kan planteras både vår och höst men bästa tiden är på hösten så länge frosten inte har hunnit gå ner i jorden. Anledningen till att pioner bör planteras på hösten är att pionroten då i lugn och ro kan producera sugrötter som den behöver istället för att ägna tid att bladverk och tillväxt. Lite nattfrost före utplantering gör inget eftersom pionknölen ligger skyddat med några centimeter jord och lövtäcke som du gärna ska skydda de grunt planterade pionrötterna (pionknölarna) med på vintern. Använd vad trädgården har att erbjuda (och sedan alltid lämna kvar pionens egna löv). Om du av någon anledning inte hinner får ner den pionrot i jorden innan tjälen kommer kan du övervintra den i kruka. Lägg lecakulor i botten på krukan och sedan jord på, sätt ner roten, vattna och låt vattnet sjunka undan, lägg på jord så att roten täcks med 3 centimeter jord. 

Gräv 50 cm djupa och vida bäddar. Plantera pionknölarna (pionrötterna) grunt, knopparna (ögonen) ska ligga endast 3-5 cm under jordytan. Om du planterar djupare kommer pionen inte att blomma. Vattna men gödsla inte. Sätt pionerna med cirka 80 – 100 cm om du ska plantera i grupp. Öka avståndet om du ska plantera perenner mellan pionerna.

Itoh-pioner planteras på samma sätt som övriga pioner men plantera roten med 45-graders lutning (producerar fler sugrötter då) och placera ögonen något djupare än vid plantering av vanliga pioner. Respektera plantavstånd om 1 meter - Itoh-pionens storlek kräver det. 

Pionens växtplats

Pionen trivs i både halvskugga och sol. Halvskugga kan ge en längre blomning.

Odla pion i kruka

Det är inte rekommenderat att odla pion i kruka. Det är helt enkelt inte belagt att de klarar det på sikt. Du kan däremot övervintra din barrotade pion (pionrot/pionknöl) i kruka om du inte hinner får ner den i jorden på hösten. Om du köpt pion på kruka på våren/sommaren är det inte sällan bäst att låta den vara i krukan till hösten och sedan plantera ut den. 

Pionen föredrar väldränerad jord

Pionen trivs bäst i en mullrik, lerhaltig, djup och väldränerad jord.

Gödsling av pioner

Välbrunnen kogödsel, benmjöl eller träaska på våren och sedan efter blomning. Undvik allt för kväverikt gödsel. Det kan påverka blomningen negativt.

Vintertäckning av pion

Vintertäck pionen med täckmaterial från trädgården.

Pioner och våra pollinerare

Välj arterna och de enkelblommande pionerna om du vill locka pollinerare eftersom de har pollen som pollinerare lättare kan komma åt. Även vissa av de fyllda hybriderna har pollen men det kan vara svårare att komma åt. Hos de fyllda, liksom hos pionerna med japansk- och anemonformade blommor har ståndarna omvandlats till kronblad. 

Pioner med utmärkande väldoft

Nedan listar vi några pioner som anses dofta gott:

 • Festiva Maxima
 • Bowl of Beauty
 • Sarah Bernhard
 • Amalia Olson
 • Sorbet
 • Coral Charm
 • Angel Cheeks
 • Avalanche
 • Bartzella
 • Candy Stripe (mild men god)
 • Cora Louise
 • Do Tell
 • Duchesse de Neumour
 • Edulis Superba
 • Gay Paree
 • Honey Gold
 • Immacullee
 • Kelway's Glorious
 • Lemon Chiffon
 • Madame Calot
 • Monsieur Jules Elie
 • Moon of Nippon
 • Myrtle Gentry
 • Charlie's White
 • Felix Crousse
 • Pillow Talk
 • Pink Parfait

Pion Do Tell, väldoftande pion

Pion Do Tell anses av många vara en väldoftande pion

Vilka växter passar pionen bra ihop med?

Vårblommande lökväxter kan när de vissnar ner täckas fint av pionens spirande lövverk. På våren passar pionen fint ihop med låga tidiga perenner som ormöga, myskmadra och skuggbräcka. När pionerna blommar är de omkring 60-80 cm höga och är då snygga tillsammans med höga perenner som riddarsporre, fingerborgsblomma och jätteprästkrage. Även rosor och pioner trivs ihop och gillar samma jordar.

Förökning och omplantering av pion

Pionen överlever en omplantering men blomningen kan utebli några år. Det kan då vara bättre att dela på själva roten. Detta görs bäst på hösten. Var då uppmärksam på att du det finns s.k. ”ögon” (knoppar) på alla delar, minst 3 till 5 stycken. Låt roten torka lite innan du planterar den.

Här hittar du vårt sortiment av pionknölar (pionrötter). 

Barrotade pioner/pionknölar/pionrötter - storleksguide

Pionrötterna finns i olika storlekar från 1/2 till 3/5 där siffrorna anger antalet ögon/tillväxtpunkter. Ju fler ögon desto snabbare får du en blommande pion. Klostras höstsortiment av pioner består av de större rötterna med 3/5 ögon. 

Här hittar du våra pioner.