basket search profile

Så lyckas du med pioner - plantering, odling och skötsel

Om pionen

Pionen har varit en populär prydnadsväxt i Norden sedan 1600-talet men redan tidigare var den etablerad som läkeväxt.

Pionen växer ganska långsamt men är å andra sidan relativt enkel att odla och kan bli en långvarig vän i trädgården. Pioner är friska och angrips sällan av skadedjur. Inte ens rådjuren verkar tycka om dem.

Pionen har fem olika blomtyper: enkelblommande, halvfyllda, fyllda, japanska och anemoneblommande.

Olika typer av pioner

De vilda arterna delas in i örtartade pioner och buskpioner (trädpioner). Idag är de flesta pioner hybrider av dessa. Alla pioner tillhör släktet paeonia. Av de vilda arterna börjar många vara sällsynta och är inte sällan fridlysta.

Buskpioner

Buskpioner kommer ursprungligen från Kina. De känns igen på att stammarna är vedartade d.v.s. att de har ved inuti och bark utanpå.

Örtartade pioner

Av örtartade pioner finns huvudsakligen dillpionen, som kommer från Europa och luktpionen som kommer från Asien.

Hybrider

De flesta pionerna idag är korsningar, d.v.s. hybrider, mellan vilda arter, huvudsakligen luktpion och bergpion.

Bondpioner

Den svenska bondpionen, även kallad fattigmansros, bondros eller pingstros, är en korsning mellan turkisk pion (P. peregrina) och bergpion (Paeonia officinalis). Den rödblommande bondpionen Rubra Plena är den som oftast har träffats på vid perennuppropets inventeringar. Ur artiklar och trädgårdsböcker från 1800-talet framgår det att bondpionen var vanlig i svenska trädgårdar men den nämns i dansk litteratur redan på 1300-talet och fanns i Uppsala botaniska trädgård på 1600-talet. Trots att bondpionen alltså funnits länge och har sitt ursprung i turkisk pion och bergpion så har bondpionen s.k. kulturursprung och hittas inte vildväxande. Pioner kan bli gamla. Bland de rödblommande bondpioner som rapporterats in till perennuppropet är många sådana som gått i arv i en släkt eller familj och den äldsta kända rödblommande bondpionen, Annas pion, kommer från Västergötland och går att spåra tillbaka till 1840-talet. 

Pionen är härdig

Pionen är härdig och flera sorter klarar sig långt upp i norr. Vi anger härdighet vid varje produkt. Vintertäckning för att skydda den grunda rotstammen är ändå att rekommendera.

Plantering av pioner och pionknölar (pionrötter)

Pioner kan planteras både vår och höst men bäst på hösten från sen augusti till oktober beroende på var i landet. Skydda gärna de grunt planterade pionrötterna (pionknölarna) på vintern genom att lägga på ett täcke av vad trädgården har att erbjuda (och sedan alltid lämna kvar pionens egna löv).

Gräv 50 cm djupa och vida bäddar. Plantera pionknölarna (pionrötterna) grunt, knopparna (ögonen) ska ligga endast 3-5 cm under jordytan. Om du planterar djupare kommer pionen inte att blomma. Vattna men gödsla inte. Sätt pionerna med cirka 80 – 100 cm om du ska plantera i grupp. Öka avståndet om du ska plantera perenner mellan pionerna.

Växtplats

Pionen trivs i både halvskugga och sol. Halvskugga kan ge en längre blomning.

Jord

Pionen trivs bäst i en mullrik, lerhaltig, djup och väldränerad jord.

Gödsling av pioner

Välbrunnen kogödsel, benmjöl eller träaska på våren och sedan efter blomning. Undvik allt för kväverikt gödsel. Det kan påverka blomningen negativt.

Vintertäckning av pion

Vintertäck pionen med täckmaterial från trädgården.

Vilka växter passar pionen bra ihop med?

Vårblommande lökväxter kan när de vissnar ner täckas fint av pionens spirande lövverk. På våren passar pionen fint ihop med låga tidiga perenner som ormöga, myskmadra och skuggbräcka. När pionerna blommar är de omkring 60-80 cm höga och är då snygga tillsammans med höga perenner som riddarsporre, fingerborgsblomma och jätteprästkrage. Även rosor och pioner trivs ihop och gillar samma jordar.

Förökning och omplantering av pion

Pionen överlever en omplantering men blomningen kan utebli några år. Det kan då vara bättre att dela på själva roten. Detta görs bäst på hösten. Var då uppmärksam på att du det finns s.k. ”ögon” (knoppar) på alla delar, minst 3 till 5 stycken. Låt roten torka lite innan du planterar den.

Här hittar du vårt sortiment av pionknölar (pionrötter). 

Barrotade pioner/pionknölar/pionrötter - storleksguide

Pionrötterna finns i olika storlekar från 1/2 till 3/5 där sifforrna anger antalet ögon/tillväxtpunkter. Ju fler ögon desto snabbare får du en blommande pion.