basket search profile

Stockrosor - så, plantera och odla

 

Här hittar du Klostras frö till stockrosor med enkla, halvfyllda eller fyllda/dubbla blommor.

Stockrosen - ett naturligt blickfång i trädgården

Stockrosen är med sina härliga färger och sin resliga karaktär ett naturligt blickfång i trädgården. Stockrosor kan ha enkla, halvfyllda eller helt fyllda/dubbla blommor som blommar från juli till oktober. Stockrosen är känd och odlad i Sverige sedan 1600-talet, inte minst som läkeväxt med sårläkande egenskaper.

Fylld/dubbel stockros Peaches and Dreams

Den fyllda/dubbla stockrosen Peaches and Dreams. 

Stockrosor kan vara perenna, fleråriga och ettåriga

De flesta stockrosor, alcea rosea, räknas som två- till fleråriga vilket innebär att de blommar andra året och har en begränsad livslängd. Första året etablerar sig plantan och bildar en bladrosett ovan mark samt en djup pålrot under mark. Denna pålrot förser plantan med både vatten och näring och det är därför vi kan se stockrosor växa på ställen som är både torra och näringsfattiga Andra året blommar stockrosen ofta generöst och sätter rikligt med frön som faller till marken för att gro nästa år. Eftersom plantorna gärna självsår sig så kan du ändå uppleva stockrosen som återkommande under lång tid. Perenna stockrosor, alcea rosea ficifolia, hittar du i Spotlight-serien. Det finns även ettåriga stockrosor som är något lägre och passar att odla i kruka.

Perenn stockros

Den perenna stockrosen Polarstar ur Spotlightserien. En enkel stockros. 

Så stockrosor från frö

Så stockrosfrö så här: Förså stockrosor inomhus i mars-april i såjord. Täck med transparent material med lufthål eller lufta ofta. Håll cirka 18 grader och ställ sedan ljust och svalt efter att stockrosfröna grott. För tidigare blomning kan du även så stockrosor utomhus i krukor eller på friland i juni-juli. Vintertäck sådden. Många väljer också att direktså stockrosor på växtplatsen i maj-juni.

Plantering av stockrosor

Plantera ut dina stockrosplantor efter avhärdning och sista nattfrosten. Stockrosor trivs allra bäst på en solig, väldränerad plats med god luftcirkulation så att luften runt plantan hålls torr. Gräv en djup planteringsgrop och fyll med näringsrik, väldränerad jord. Ge stockrosen stöd att växa mot till exempel husvägg eller högt staket. Med stöd går det att odla höga stockrosor även i rabatter. Kontrollera plantorna för svampangrepp tidig våren och avlägsna omedelbart angripna blad. Ta bort blomstjälken när dina stockrosor blommat färdigt – det ökar sannolikheten att stockrosen kommer igen ett eller flera år men du får å andra sidan inte frösådda plantor. Vintertäck plantorna.

Svarta stockrosor

Stockrosor kommer i många olika färger men just nu verkar svarta (mörka) stockrosor vara särskilt populära. Vi har samlat våra mörka stockrosor här

Stockrosens frökapslar ger kommande års stockrosor

Stockrosor sätter frön ganska tidigt. Vänta tills frökapseln är brun och fröna torra innan du plockar frökapslarna. Sprid sedan fröna där du vill ha plantor. Beroende på frö/moderplanta så kan dina nya plantor likna de gamla men också se annorlunda ut vilket många tycker är spännande. Om du istället klipper av stjälken efter blomning/innan frösättning så ökar ofta sannolikheten att samma planta blommar ett eller flera år till.

Sjukdomar

Stockrosor kan ibland drabbas av mjöldagg. Se till att att luft kan cirkulera runt plantorna så att de hålls torra. Du kan också välja stockrosor som är resistenta mot stockrosrost.

Här hittar du Klostras frö till stockrosor.