basket search profile

Sparrisplantor - köp, plantera, odla och skörda

Först några ord om hur du hanterar dina barrotade sparrisplantor när du fått dem. Om du inte kan plantera direkt vid plantornas ankomst så bör du förvara dessa svalt (gärna +6°) och mörkt t ex på ett garage- eller förrådsgolv eller svalskåp (ej i plastpåse!). Lite torvmull eller plantjord över är bra men inte nödvändigt. Man kan också sätta plantorna i krukor med fuktad jord. Om plantorna blir liggande innan man får dem i jorden kan det vara en fördel att lägga dem i blöt i ljummet vatten några timmar före planteringen. 

HÄR HITTAR DU KLOSTRAS SORTIMENT AV SPARRISPLANTOR

Odla sparris - så gör du för att lyckas

Den som första gången läser om sparrisodling kan bli lite förvirrad av uttryck som första årets odling och andra årets odling. Men snart kommer du in i sparrisens rytm och blir som alla andra sparrisentusiaster. Redan i mitten av april går du ut och krafsar i marken för att se om de första sparrisknopparna har börjar skjuta upp dina första sparrisstänglar.Med kraftiga sparrisplantor kommer man snabbt igång och kan få skörd redan året efter planteringen. Lämplig tid för plantering är april-maj. Genom Klostra får du välutvecklade sparrisplantor. Att själv odla sparris från frö fördröjer skörden med 2-3 år.

Välj rätt läge för att plantera dina sparrrisplantor

Sparris trivs bäst i öppet, soligt läge, redan halvskugga ger sämre skörd. Sparris trivs med värme men har inte problem med övervintring ens i kalla klimat. Däremot får man se upp med vårfrosten och skydda stänglarna vid minusgrader, men det gäller i hela Sverige.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestäm från början var sparrisen ska växa. Sparrisplantorna tycker inte om att flyttas. Man kan inte heller odla sparris efter sparris utan måste vänta tio-tjugo år innan man planterar i samma jord igen. I gengäld verkar sparrisplantor som etablerar sig bra kunna ge god skörd i upp till tio till tjugo år.

Välj rätt jord till dina sparrisplantor

Jorden bör vara djup och väldränerad med mycket sand för ge sparrisrötterna möjlighet att breda ut sig både på djupet och i sidled. Vill du odla vit sparris bör jorden vara mycket sandig, så att du kan kupa upp den över plantorna. För grön sparris duger vanlig trädgårdsjord bra. Sparris kan växa i tyngre jord, men stänglarna blir efter några är tunnare och skörden mindre.

Förbered sparrisplantornas växtplats

Förbered sparrisplantornas växtplats genom att ta bort allt flerårigt ogräs som kvickrot, maskros, tistlar och grästussar. Djupgräv till ca 40 cm djup. Luckra upp jorden runt omkring. Blanda i kogödsel eller väl multnad kompostjord för att öka mullhalten. Du kan också förbättra jorden vid planteringen. Om du har möjlighet så förbered gärna sparrislandet redan på hösten före planteringen.

Plantera sparrisplantor

Sätt sparrisplantorna i april- början av juni, så snart jorden reder sigmen ännu inte torkat upp för mycket. Lagom avstånd är 25-40 cm mellan plantor och 1,2-1,5 m mellan rader. Mellan en sparrisrad och en gräskant eller staket kan det räcka med 50-75 cm. Det är bladverket som behöver plats att ''välla ut''. Planteringsfåran ska vara 15-16 cm djup och ca 20 cm bred i botten så att rötterna kan sträckas ut som en solfjäder. Har man bara några plantor kan man göra gropar åt dem, så vida att rötterna kan bredas ut när knoppstället är i centrum. Lägg sparrisplantorna i fåran, efter varandra. Bred ut rötterna. Täck med 6-8 cm jord, så att hela plantan täcks ordentligt. När knoppen blivit cirka 1/2 meter så fyller du på jord tills ytan är plan. Knoppstället måste alltid vara täckt av jord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odla vit sparris

Jorden bör vara sandhaltig och förbereds som till grön sparris. Öka planteringsdjupet till 20-25 cm och radavståndet till minst 180 cm så att det går att kupa upp sand över plantorna. Första året odlas plantorna på samma sätt som de gröna. Året efter planteringen (eller två år efter) gör man en ''säng'' ovanför plantorna genom att kupa upp jord över dem på våren, innan skotten börjar skjuta upp ur marken. Skörda skotten just som toppen visar sig vid ytan. För undan jorden närmast knoppen, stick med ett sparrisjärn i jorden och skär av nere vid basen. Återställ sedan sängen genom att fylla tillbaka jorden med en murslev eller liknande. För att skydda knopparna mot missfärgning kan man lägga svart plast över sängarna. Skördetid och gödsling som till grön sparris.

Vit sparris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevattning av sparrisodling

Om sparrisplantorna blir liggande innan man får dem i jorden kan det vara en fördel att lägga dem i blöt i ljummet vatten några timmar före planteringen. Vattna annars vid planteringen och om det behövs, under första säsongen. Sparris behöver mycket vatten, särskilt under sommaren då det kraftiga bladverket utvecklas. Men rötterna går djupt ned i jorden, så efter planteringsåret brukar man inte behöva vattna, såvida sommaren inte blir ovanligt torr. Vattna hellre rejält några gånger än ge småskvättar nu och då. Sparrisplantorna tycker inte om att bli stående i vatten, så undvik alltför fuktig mark.

Gödsling

Sparris är mycket näringskrävande så håll undan ogräset, som minskar skörden.

Planteringsåret Sprid ut 0,5 kg fullgödselmedel (NPK) per 10 m2 före planteringen och mylla ned det lätt. Sprid ytterligare 0,5 kg per 10 m2 kring midsommar. Ingen gödsling senare under säsongen.

Året efter planteringen Öka givan till ca 1,5 kg per 10 m2, varav hälften ges direkt efter eventuell skörd (se skörd) och hälften kring midsommar.

Följande år De följande åren kan man sprida hela givan (1 kg per 10 m2) på en gång, direkt efter skörden. Gödsla aldrig senare än midsommar.

Ekologiskt Istället för 1 kg NPK-gödsel använder man t ex 3-4 kg komposterad eller torkad hönsgödsel.

Skörd av sparris

Planteringsåret behöver sparrisplantorna växa till sig, så då ska man inte skörda någonting alls. Ge riset stöd om det behövs.

Året efter plantering Om sparrisplantorna utvecklats bra (om ''buskarna'' som kommer på sensommaren året innan) blivit i alla fall 100 cm höga och knubbiga, så kan man skörda de första späda sparrisskotten. Ta då alla skott, även de klena, när de vuxit upp till ca 22 cm höjd och innan knopparna slår ut. Skörda under max 10 dagar och låt sedan resterande skott växa upp.

Andra året efter plantering kan man skörda hela maj månad, tredje året till en bit in i juni och åren därefter fram till midsommar, men aldrig längre.

Sedan måste plantorna få gå upp med sina vackra gröna plymer och hämta kraft till kommande säsonger (glöm inte gödslingen). I gengäld kan man skörda färska, fräscha sparrisskott under 10-15 år, kanske längre.

Sparrisen - sensommar och höst

Bladverket är vackert både på frilandet, i krukan och som snitt. Sent på hösten, när all blast vissnat ned totalt, skär man av den vid marken och lägger den på komposten. Nästa vår, när det blir varmt i marken, skjuter nya stänglar upp. 

Sparrisplantan har en naturlig drivkraft att ha ett antal skott i luften under förutsättning att temperaturen är tillräckligt hög (>13 grader 20 cm under jordytan). Därför bör man inte skära bort de skott förrän det blivit ordentligt kallt (14 dagar efter en rejäl frostknäpp har all näring gått ner i rötterna). Om man skär bort dem när temperaturen fortfarande är hög  kommer det nya skott. 

HÄR HITTAR DU KLOSTRAS SORTIMENT AV SPARRISPLANTOR

Tillbaka