basket search profile

Så odlar du groddar, skott och blad

Vi tar våra fröer för groddning från det groddpassionerade företaget Sproutly. Även denna guide är inspirerad av deras kunnnande inom groddning.  

Så odlar du groddar

Så fort fröer kommer i kontakt med vatten börjar en förändring som gör det lättare för våra kroppar att ta upp fröets nyttigheter i form av mineraler, proteiner och mer därtill. Dessutom ökar vitaminmängden.  

För att odla groddar behöver man en odlingsburk. Smarta lösningar till det finns att köpa i vår butik men det går också att göra egna lösningar. 

 

Groddodling steg för steg

De grundläggande stegen är:

 • Rengör fröerna
 • Blötlägg fröerna i vatten för att aktivera dem
 • Lägg fröerna i din odlingsburk
 • Skölj groddarna med vatten när de är nästintill torra och låt vattnet rinna av helt. 
 • Skörda när groddarna har uppnått önskad storlek!

Vi går igenom stegen i detalj nedan. 

 

Rengör dina frön

Börja alltid med att rengöra dina fröer innan du blötlägger eller odlar dem. Rengöringen är grundläggande. Ju bättre du rengör, desto finare kvalitet får du på dina groddar. Fröerväxer utomhus på stora åkrar. Smuts har silats och blåsts bort men innan fröerna når dig har de inte rengjorts mer än så. Se därför till att tvätta dina fröer noggrant innan du sätter igång din odling för att säkerställa att de är rena. 

Efter blötläggningen kan det vara bra att rengöra fröerna ännu en gång, då smutspartiklar kan lossna i och med att fröerna sväller. Det gör du genom att skölja av fröerna med kallt vatten ett par extra gånger!

 

 

Rengöring med vatten

Skölj igenom fröna noggrant i sil under rinnande kranvatten i ca. 20-30 sekunder.

Rengöring med vatten och naturliga tillsatser

Om du inte tycker att bara vatten räcker finns alternativet att rengöra fröna i naturligt renande ämnen. Exempel på sådana ämnen kan vara bikarbonat, ättika eller citron.

 • Lägg fröna i en bunke tillsammans med renande ämne och rör runt.
 • Avsluta med att skölja av fröna.

Dosera bikarbonat 1-2 tsk, ättika 2 msk och citron 2-3 msk.

Blötlägg dina frön

Genom att blötlägga fröerna aktiverar vi dem. De flesta fröer blötläggs i 12 timmar, med undantag för adukibönor som måste ha 24 timmar. Mungbönor och linser kan också uppskatta 24 timmar, men klarar sig på minimum 12. Om du blötlägger fröna mer än 12 timmar får du ofta ett bättre slutresultat om du byter ut vattnet efter halva tiden. Baljväxter som inte sväller kan blötläggs i varmt vatten - ca 35-40 grader. 

Vad händer om jag inte blötlägger fröna?

Om du inte blötlägger dina frön kommer groddningen ta 1-2 dagar längre och en mängd fröer kommer inte gro.

Skölj dina fröer/groddar

En del fröer gror direkt efter blötläggning medan andra fröer kan behöva vattnas en till två dagar innan de får en liten svans. Under denna perioden, innan fröna har börjat gro, är det viktigt att de inte står helt torra.

Fyll din odlingsburk med kallt vatten och skaka runt bruken så fröerna/groddarna kommer i rörelse. Häll ut allt vatten. Upprepa 1-2 gånger. Ställ sedan tillbaka odlingsburken med hålen neråt så allt vatten kan rinna av. Ligger det kvar vatten i burken kan groddarna lätt surna.  

Försök att alltid låta fröna/groddarna suga åt sig allt vatten mellan varje bevattning. Temperatur, mängd frön och frösort är faktorer som påverkar hur fort fröna torkar. Se därför till att skölja och därefter invänta nästa sköljning, vilket kan ta allt från 1/2 till 3 dygn. Ha som vana att varje morgon och kväll “lufta” groddarna, genom att snurra runt glasburk eller röra runt i groddarna försiktigt med gaffel. Att följa denna regel är extra viktigt för de känsligare fröerna som broccoli, rödkål, raps, grönkål och lök. För alfalfafrön, mungbönor, linser och ärtor behöver man inte vara lika regelpedant med sköljningen.. Missar man en sköljning, eller sköljer en gång för ofta med de tåligare sorterna går det oftast bra ändå! 

Solljus

Solljus kommer att påverka resultatet på dina groddar. Odlar du dem i totalt mörker kommer groddarna bli vitare utan gröna blad,. Om groddarna istället odlas i ljus får de grönare blad och en beskare smak, den beskare smaken gäller speciellt mungbönor, alfalfa och andra groddar med mindre smak (Om groddarna bara gror i 3 dagar kommer inte solljuset har lika stor betydelse). Låt inte din odlingsburk stå i direkt solljus. Detta kan alstra för mycket värme i odlingslådan och en förruttnelseprocess aktiveras. Men i övrigt kan du själva experimentera dig fram till den balans du själv föredrag. 

Skörd och förvaring

Skörda groddarna i tid för optimal smak och näringsvärde. 

När den yttersta delen på grodden skrumpnar kommer grodden sluta växa. Ju längre du väntar med att skörda efter att detta har hänt, desto brunare svans får grodden. Motverka detta genom att minska syretillförseln. En glasburk med stort hål kan täckas över med en kökshandduk eller liknande. 

Skördade groddar förvaras torrt i kylskåp i sluten förpackning. Se till att inte lägga blöta groddar i stängda förpackningar, det drar ner på hållbarheten markant. Groddar för smoothie eller grytor kan frysas in.

Du kan också förvara den groddfylda odlingsburken i kylskåpet men skölj groddarna innan. Om de inte sköljs, och mycket syre tar sig in till groddarna, kan de torka ut redan efter två till tre dagar. 

Vissa föredrar att ta bort skal och frön som ej lyckats gro. Tänk på att vissa fröer kan vara hårda och skada tänderna. 

Rotludd (fibriller) betyder friska skott

När man odlar groddar och skott är det viktigt att känna till begreppet fibriller. Fibriller är små rothår som grodden sträcker ut för att fånga upp fukt från luften när grodden börjar torka. Detta ser då ut som vitt ludd. Fuktigt rotludd är INTE ett tecken på dåliga groddar, utan snarare tvärtom ettt tecken på groddar med friska svansar som gör sitt jobb! Rädis-, broccoli-, grönkåls- och rapsgroddar får ofta fibriller. 

Så odlar du skott

När groddar tillåts att gro i samma position, alltså inte förflyttas vid bevattning, utvecklas de efter en tid till skott. Skott vill gro med hjälp av solljus för att utveckla större och kraftigare blad. Många av våra frösorter går bra att odla som både groddar och skott!

Följ anvisningar för att odla groddar ovan fram till och med blötläggningen. Därefter gör du enligt nedan. 

Bevattning

Efter att fröna har legat i blöt sprids de ut på odlingsytan och hålls fuktiga genom sprejning. De första dagarna är kritiska, eftersom det är då de torkar ut som allra snabbast. Du kan också grodda fröerna tills de fått en synlig svans och därefter sprida ut dem på odlingsytan. De 3-4 dagarna bör alltid skotten täckas över med lock eller handduk.

 

Skott vill ha soljus när de gror

Solljus är den stora faktorn som skiljer skott från groddar-skott vill ha ljus när de gror. Det är av denna anledning som skotten får grönare och kraftigare blad. Genom att låta skotten stå i mörker de första 3-4 dagarna och därefter flyttas fram till ljusare miljö kommer de få en längre stam. Denna metod används ofta av kommersiella odlare, speciellt för ärtskott.

Skörd och förvaring

Skörda dina skott efterhand som de blir färdiga genom att klippa dem från lägsta delen på stammen. Klippta skott förvaras torra i sluten förpackning i kylskåp. Alternativt fryses de in för framtida användning i smoothies.

ODLA BLADSALLAT OCH KRYDDOR

Bladsallat och kryddor är skott som odlats i jord och utvecklat fler och större blad.

6W1A6988

Bladsallad och kryddor är skott som odlats i jord och utvecklat fler och större blad som t.ex ruccola, babyspenat, koriander och basilika. För att detta ska kunna ske behövs solljus eller växtbelysning.

Precis som groddar och skott är bladsallad och kryddor ett tidigt skede i plantans utveckling. Generellt sett innebär detta en mer lättsmält produkt och en högre koncentration av enzymer och antioxidanter.

Odlingsinstruktioner

 • Finfördela jorden i en odlingslåda med en höjd på 6-7 cm. Se till så att jorden ligger jämt. 
 • Sprid ut fröerna med ca 1-2 cm mellanrum beroende på hur tätt du vill ha dem. 
 • Spreja fröerna med sprejflaska och täck över odlingslådan med lock. 
 • Håll fröerna fuktiga med sprejflaska tills de nått en höjd på 4-5 cm, därefter vattnas de med rinnande vatten så att vatten kommer ner till rötter. 
 • Efter 2-3 veckor när skotten utvecklat sitt andra bladpar kan de skördas. Klipp då av dem över lägsta bladparet så att nya blad växer upp. 
 

Viktigt att tänka på!​

 • Ju mer solljus bladsallaten och kryddorna får desto friskare kommer de att bli. Under vintertid är växtbelysning att rekommendera/ett måste.
 • Klipp först av de blad som är högst så att de mindre skotten undertill får solljus och kan växa upp. 
 • Har du sått för tätt? Trimma skotten tills önskad gleshet uppnås! Står de för tätt kommer inte bladen at bli lika stor som de annars hade kunnat bli
 • Använd gödslad och näringsrikt jord! Såjord kommer inte att hålla i längden… Kompostjord och planteringsjord fungerar bra!