basket search profile

Jordloppor - gissel för kålväxter

Jordloppor går på kålväxter såsom rädisa, rucola, majrova, bladkål och huvudkål. Ett angrepp känns igen genom hål på bladen. 

Tips:

  1. Så tidigt så att du hinner få plantorna innan angreppen börjar. 
  2. Så sent - när jordlopporna har blivit mindre aktiva. 
  3. Vissa säger att de trivs sämre i sandig jord. 
  4. Några säger att aska hjälper. 
  5. Vattna med sprutmunstycke så hårt du vågar för att störa ut jordlopporna. Vem vill bo där man inte trivs. 

 

Du kan lugnt äta växterna fast de angripits. De lämnar inget efter sig.