basket search profile

Ramslök – en spännande utmaning

(Du hittar vår ramslök här)

Plantera lökarna omedelbart när du får dem. De du får från oss är nyskördade men tycker du att rötterna ser lite torra ut så lägger du sättlökarna en stund i isvatten innan plantering. Om du ändå behöver förvara dem ett tag så ska de ligga mörkt, svalt och fuktigt (som t.ex. i ett kylskåp).

Senhösten är en bra tid för att plantera ramslök eftersom det är en bra fuktighet i marken. När jordtemperaturen går under 10 grader börjar lökarna att etablera sig.  Om tjälen hunnit komma går det naturligtvis inte att plantera lökarna på friland utan man får gå över till övervintring i kruka eller att man anlägger en pallkrage med fiberduk och ny jord på påse.

Plantering:

Ramslöken vill ha fuktigt och skuggigt/halvskuggigt och kalkhaltig väldränerad jord. I vilt tillstånd växer den nära vattendrag och gärna i lövskog. Försök efterlikna den miljön och undvik gärna barrträd i närheten. Jorden behöver vara näringsrik så hönsgödsel eller långtidsverkande näring kan passa bra som tillsats vid planering. Du kan behöva höja jordens PH-värde med att blanda in sand och grus i jorden. Vedaska höjerocksåPH-värdet. Ramslök ska planteras 5–10 cm djupt (3ggr sin lökstorlek) Plantera lökarna med mellanrum och gärna i en grupp om minst tio sättlökar. De har då lättare att hålla ogräs borta. Lite tillskott som kompost och vedaska varje vår ger på sikt välmående plantor. 

Övervintring i kruka:
Ramslök kan krukodlas och övervintra frostfritt men tänk på att du måste blanda upp planteringsjorden med torv och grus så jorden dräneras bra, annars kan löken ruttna. Lite vedaska för högre PH-värdet skadar inte. Plantera minst 3–4 plantor i en 12 cm kruka. Låt stå ute med fiberduk eller annat skydd eller i ett ouppvärmt växthus eller vindtunnel. Ställ in krukorna för drivning i växthus framåt våren med en temperatur på 5–12 grader. Ramslök trivs inte för varmt då blir bladen för långa och plantan kommer snabbt i blom. Du ska undvika att plantera om plantor under blomning och i slutet av säsongen när bladen ska vissna och kraften går ner i l löken igen.

Ta det lugnt med att skörda de första åren så att plantorna hinner växa till sig. Komplettera gärna ditt nya bestånd med mer sättlök längs kanterna om behov finns. Den sprider sig annars främst genom att lökarna delar sig om inte miljön är optimal då även frön kan lyckas etableras sig. 

Du hittar vår ramslök här